สมัครงานกับ ลพบุรีมอเตอร์

ตำแหน่งงาน และสาขาที่เปิดรับสมัคร

บริษัท ลพบุรีมอเตอร์ จำกัด

เงินเดือนตามตกลง

คุณสมบัติ

– อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– บุคคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ

– มีความสามารถในการบริหารศูนย์บริการ

– สามารถออกต่างจังหวัดได้

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

– บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

– มีประสบการณ์ด้านงานขาย พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป นํ้าหนัก 50 กิโลกรัม ขึ้นไป

– สามารถออกต่างจังหวัดได้

– มีใจรักงานบริการ

ซูซูกิบิ๊กไบค์ลพบุรี

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– บุคคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ

– มีความสามารถในการบริหารศูนย์บริการ

– สามารถออกต่างจังหวัดได้

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป

– ขับรถbigbikeได้ สามารถออกต่างจังหวัดได้

– บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

– มีประสบการณ์ด้านงานขาย พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

– มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

– ใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator ได้

– สามารถตัดต่อ vdo ได้

– ทำคอนเทนต์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งได้

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

– มีความรู้เรื่องอะไหล่

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป นํ้าหนัก 50 กิโลกรัม ขึ้นไป

– สามารถขับรถbigbikeได้ สามารถออกต่างจังหวัดได้

– มีใจรักงานบริการ

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– เพศหญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

– บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

– มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

MG ลพบุรี

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

– ขับรถยนต์ได้

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– บุคคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ

– มีความสามารถในการบริหารทีมขาย

– สามารถออกต่างจังหวัดได้

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

– ขับรถยนต์ได้

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– บุคคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ

– มีความสามารถในการบริหารศูนย์บริการ

– สามารถออกต่างจังหวัดได้

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

– บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

– มีประสบการณ์ด้านงานขาย พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป

– บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

– ขับรถยนต์ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

– บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

– ขับรถยนต์ได้

– มีประสบการณ์ด้าน SA พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

– มีความรู้เรื่องอะไหล่

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีใจรักงานบริการ

– ขับรถยนต์ได้

– มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถยนต์ พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความละเอียดรอบคอบ

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

– มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

– ใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator ได้

– สามารถตัดต่อ vdo ได้

– ทำคอนเทนต์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งได้

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติ

– เพศหญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

– บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

– มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ พิจารณาเป็นพิเศษ