Arai Arai RX-7X Giugliano

Arai RX-7X Giugliano

Arai RX-7X Giugliano
รายละเอียดสินค้า
หมวกกันน๊อคตัวท๊อปจาก Arai ลาย Davide Giugliano นักแข่งจาก Tyco BMW ในรายการ Superbike World Champianship มาให้ท่านได้จับจองเป็นเจ้าของแล้ว

ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรงเป็นเลิศ ลู่ลมดีเยี่ยม น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย

ราคา 24,600 บาท